Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid

Letterlijk betekent zelfredzaamheid: jezelf kunnen redden. Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden voorkomen of uitgesteld.

Zelfredzaamheid gaat ook om het vermogen van mensen om zich zoveel mogelijk te redden met behulp van vrienden, buren, familie en vrijwilligers. Dit noemen we 'samenredzaamheid'.

Werken aan zelfredzaamheid

Werken aan zelfredzaamheid kan erop gericht zijn problemen met zelfredzaamheid te voorkomen, te herstellen of de mate van zelfredzaamheid te behouden of te vergroten. Ofwel jezelf kunnen redden op alle levensterreinen. Dat is wat mensen het liefste willen. En wat mensen in de toekomst ook steeds meer moeten.

Hoe pakt u dit aan? Om uw zelfredzaamheid te versterken, dan wel te behouden is het van belang de volgende drie stappen continu in acht te nemen:

Stap 1: kijk naar uzelf wat u als persoon wilt: wilt u zelfredzaam zijn? En wat doet u daar zelf voor? Denk bijvoorbeeld aan het werken aan een gezonde leefstijl met bewegen.

Stap 2: kijk naar uw mogelijkheden (en NIET naar uw beperkingen!) en benut deze: wat zijn uw sociale, financiƫle, fysieke en cognitieve mogelijkheden? Wat kunt u zelf en wat kan er versterkt worden? Een voorbeeld hierbij is: weer zelf opstaan en naar het toilet gaan. Hoe past u zich aan uw mogelijkheden?

Stap 3: kijk naar uw omgeving en maak daar gebruik van: in hoeverre is uw sociale omgeving beschikbaar om u te helpen ? Denk bijvoorbeeld aan uw buren, familie, vrienden en vrijwilligers. Is uw woning veilig genoeg? Zijn er woningaanpassingen of hulpmiddelen nodig die uw zelfredzaamheid kunnen versterken en/of behouden?

Handige websites

Hieronder volgt een aantal handige websites met praktische handvatten, instrumenten en voorlichtingsmateriaal ter bevordering van uw zelfredzaamheid.

Goedgebruik.nl
Op de website Goedgebruik.nl is veel informatie te vinden over hoe hulpmiddelen en technologie de zelfredzaamheid bevorderen. Een keuzehulp helpt je bij het vinden van de juiste hulpmiddelen. Ook zijn hier praktijkgerichte instructiefilmpjes te vinden, waarbij je leert om zo veel mogelijk zelf te doen.

Hulpmiddelenwijzer
Op de website Hulpmiddelenwijzer kun je zoeken naar de juiste hulpmiddelen die uw zelfredzaamheid kunnen vergroten. Deze handige website bevat objectieve informatie over bijna 10.000 hulpmiddelen. Je kunt hulpmiddelen vinden voor: mobiliteit, huishouden, verzorging, woning, communicatie en ontspanning.

Voorlichtingsmateriaal
Voor u als hulpbehoevende is er veel materiaal beschikbaar om te werken aan zelfredzaamheid en zelfmanagement. Denk hierbij aan filmpjes, tools, trainingen, praktijkervaringen en dergelijke. Zo heeft het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (LAZ) een digitaal overzicht gemaakt van voorlichtingsmaterialen op de website Zelfmanagement.com.