Professionals

Samenwerken

De komende jaren verandert de zorg aangrijpend. Steeds minder mensen verblijven langdurig in een zorginstelling. Mensen die wel intramuraal worden opgenomen, hebben een zwaardere zorgbehoefte. Doordat mensen langer thuis wonen, neemt ook daar de complexiteit van zorg toe. Dat vraagt om een nieuwe aanpak én een stevige regie op zorg.

Als wijkverpleegkundige ben ik erg enthousiast en bereid om een bijdrage te leveren aan de zorg van de toekomst.

Als HBO-verpleegkundige ben ik beschikbaar voor de volgende diensten:

  • (her)indiceren van de zorg waarbij de zelfredzaamheid van de klant, zijn sociale netwerk en beschikbare alternatieven worden onderzocht.
  • samenwerken met netwerkpartners met als doel de klant te ondersteunen bij zelfredzaamheid en eigen regie.
  • coõrdineren en uitvoeren van (complexe) zorgtaken en verpleegkundige interventies.
  • uitvoeren van risicovolle- en voorbehouden handelingen.
  • het geven van gezondheidsvoorlichtingen o.a. diabetes mellitus.
  • individuele zorgleefplannen opstellen, daarop toezien, het evalueren en zo nodig actualiseren.
  • coachen van collega’s om de zorginhoudelijke prestaties en de kwaliteit van zorg te verbeteren.
  • bijdragen aan het realiseren van succesvolle zelfsturing in het team.

Daarnaast ben ik inzetbaar voor instellingen om de bekwaamheid van voorbehouden/ risicovolle handelingen (BIG) te toetsen bij medewerkers.