Missie & Visie.

Missie

Met gedrevenheid en professionaliteit moedig ik mensen, jong en oud, aan het beste uit hun leven te halen. Daarnaast sta ik voor een tevreden cliënt en diens omgeving die ondanks zijn beperkingen in staat is om zijn eigen levensstijl te behouden, zo zelfstandig (en zo zelfredzaam) mogelijk in eigen omgeving te blijven wonen en gestimuleerd wordt te participeren in de samenleving waaronder zijn of haar sociale netwerk. Om dit te bereiken bouwt Hamid Zorgt een vertrouwensrelatie op welke gebaseerd is op gelijkwaardigheid, respect, inlevingsvermogen en kwaliteit.

Visie

Hamid Zorgt onderscheidt zich door zijn manier van denken en werken. Zo ben ik van mening dat zelfredzaamheid van de cliënt centraal dient te staan. En dit kunnen we bereiken door de zorg niet vanuit de beperkingen van de cliënt te redeneren, maar vanuit de eigen mogelijkheden van de cliënt. Met als doel het versterken of behouden van de eigen zelfstandigheid door samen te werken aan zelfredzaamheid. Daarbij is het belangrijk dat de cliënt, zijn sociaal netwerk en wij als professionals voortdurend met elkaar in gesprek zijn over welke ondersteuning nodig is en wie welke bijdrage daaraan levert. Door versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden uitgesteld.

Zelfredzaamheid kan helpen om de stijgende kosten van de langdurige zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden.
Werken aan zelfredzaamheid doen we gezamenlijk!