Van harte welkom op de website van Hamid Zorgt.

Mijn naam is Hamid Aoulad Ali. Ik werk sinds 2012 als zelfstandige wijk- en diabetesverpleegkundige voor diverse zorgorganisaties en particulieren.

In 2007 heb ik de opleiding HBO-V succesvol afgerond aan de hogeschool INholland. Na mijn diplomering heb ik ervaring opgedaan in het ziekenhuis, de psychiatrie, verslavingszorg, revalidatie, palliatieve terminale zorg, thuiszorg en diabeteszorg.

In 2011 heb ik de opleiding tot diabetesverpleegkundige succesvol afgerond aan de Antonius Academie te Nieuwegein. Ik heb hiervoor een jaar lang praktijkervaring opgedaan in het Slotervaartziekenhuis op de afdeling poli interne.

In 2015 heb ik de module Farmacotherapie voor diabetesverpleegkundigen aan de hogeschool Rotterdam met goed gevolg afgerond en ben hierdoor bevoegd om bloedglucoseverlagende medicijnen voor mensen met diabetes voor te schrijven dan wel de dosering aan te passen.

In maart 2015 heb ik de opleiding Verpleegkundig Indiceren en Organiseren in de Wijk (georganiseerd door Grow Work) met succes afgerond. Door deze opleiding ben ik in staat om de zorgvraag van clienten te analyseren rekening houdend met de eigen zelfredzaamheid, de sociale netwerk van clienten en voorliggende voorzieningen. Daarnaast ben ik in staat zorgarrangementen (zorgplannen) op te maken, (her)indiceren van de zorg en deze toe te wijzen.

Om mijn opgedane kennis, inzichten en vaardigheden te behouden en verder te ontwikkelen volg ik regematig bij- en nascholingen.